• Fri frakt från 900 kr!

Integritetspolicy

Senast uppdaterad 2024-02-13

Vi vill att du känner dig trygg i hur dina personuppgifter hanteras när och efter du handlar hos oss. Här kan du läsa om vilka personuppgifter vi sparar och varför. Från 25 maj 2018 är det obligatoriskt att alla företag som handlägger personuppgifter att följa den nya förordningen. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn, och du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor. 

Denna integritetspolicy beskriver policys för WER-agenturer AB, Elementvägen 7, Örebro 702 27, Sverige, e-post: info@wer.se, telefon: +4619207330, avseende insamling, användning och offentliggörande av din information som vi samlar in när du använder vår webbplats www.chemicalguys.se (tjänsten). Genom att få tillgång till eller använda tjänsten samtycker du till insamling, användning och offentliggörande av din information i enlighet med denna integritetspolicy. Om du inte samtycker till detta, vänligen avstå från att få tillgång till eller använda tjänsten. Vi kan ändra denna integritetspolicy när som helst utan förvarning och kommer att publicera den reviderade integritetspolicyn på tjänsten.

Den reviderade policyn träder i kraft 180 dagar efter det att den har publicerats på tjänsten, och din fortsatta åtkomst eller användning av tjänsten efter det tidpunkten kommer att utgöra ditt godkännande av den reviderade integritetspolicyn. Vi rekommenderar därför att du regelbundet granskar denna sida.

Vad är en personuppgift och vad är behandling av personuppgifter?

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet räknas som personuppgifter. Även bilder (foton) och ljudupptagningar på individer som behandlas i dator kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Information vi samlar in:

Vi kommer att samla in och behandla följande personuppgifter om dig: namn, e-post, adress, faktureringsadress och betalningsinformation.

Hur vi samlar in din information:

Vi samlar/inhämtar information om dig på följande sätt: När en användare fyller i registreringsformuläret eller på annat sätt lämnar personlig information. Och när person interagerar med webbplatsen och från offentliga källor.

Hur vi använder din information:

Vi kommer att använda den information vi samlar in om dig för följande ändamål:  Marknadsföring/promotion,  skapa användarkonto och för administrationsinformation

Hur vi delar din information:

Vi kommer inte att överföra din personliga information till tredje part utan att söka ditt samtycke, förutom i begränsade omständigheter t.ex. annonservice, marknadsföringsbyråer samt analys /datainsamling och -behandling

Vi kräver att sådana tredje parter använder den personliga information som vi överför till dem endast för det ändamål för vilket den överfördes och att de inte behåller den längre än nödvändigt för att uppfylla det angivna ändamålet.

Vi kan också lämna ut din personliga information för att: (1) uppfylla tillämplig lag, förordning, domstolsbeslut eller annan rättslig process; (2) upprätthålla dina avtal med oss, inklusive denna integritetspolicy; eller (3) svara på påståenden om att din användning av tjänsten bryter mot tredje parts rättigheter. Om tjänsten eller vårt företag slås samman eller förvärvas av ett annat företag kommer din information att vara en av tillgångarna som överförs till den nya ägaren.

Behållning av din information:

Vi kommer att behålla din personliga information hos oss från 90 dagar upp till 2 år efter att användarkonton har varit inaktiva eller så länge som vi behöver den för att uppfylla de ändamål för vilka den samlades in enligt denna integritetspolicy. Vi kan behöva behålla viss information under längre perioder, såsom för registerföring och rapportering enligt tillämplig lag eller av andra legitima skäl, som att upprätthålla juridiska rättigheter, förebygga bedrägerier, etc. Residual anonym information och aggregerad information, som varken identifierar dig (direkt eller indirekt), kan lagras obegränsat.

Dina rättigheter:

Beroende på den tillämpliga lagen kan du ha rätt att få tillgång till och korrigera eller radera dina personuppgifter eller få en kopia av dina personuppgifter, begränsa eller invända mot den aktiva behandlingen av dina uppgifter, be oss att dela (porta) dina personuppgifter till en annan enhet, dra tillbaka eventuellt samtycke du har gett oss att behandla dina uppgifter, rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet och andra relevanta rättigheter enligt tillämpliga lagar. För att utöva dessa rättigheter kan du skriva till oss på info@wer.se. Vi kommer att svara på din begäran i enlighet med tillämplig lag. Du kan välja att inte ta emot kommunikation eller marknadsföringsinformation genom att skriva till oss på info@wer.se. Observera att om du inte tillåter oss att samla in eller behandla den nödvändiga personliga informationen eller drar tillbaka samtycket att behandla den för de nödvändiga ändamålen kan du inte kunna få tillgång till eller använda tjänsterna för vilka din information söktes.

Cookies m.m.

För att lära dig mer om hur vi använder dessa och dina val i förhållande till dessa spårningstekniker, vänligen hänvisa till vår cookiepolicy.

Säkerhet:

Säkerheten för din information är viktig för oss, och vi kommer att använda rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller obehörig ändring av din information under vår kontroll. Men med tanke på de inneboende riskerna kan vi inte garantera absolut säkerhet, och därför kan vi inte säkerställa eller garantera säkerheten för någon information du överför till oss, och du gör det på egen risk.

Länkar till tredje part & användning av din information:

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Denna integritetspolicy omfattar inte integritetspolicyn och andra metoder hos några tredje parter, inklusive någon tredje part som driver någon webbplats eller tjänst som kan nås via en länk på tjänsten. Vi rekommenderar starkt att du granskar integritetspolicyn för varje webbplats du besöker. Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, integritetspolicyn eller praxis hos några tredje parts webbplatser eller tjänster.

Klagomål/dataskyddsombud:

Om du har några frågor eller farhågor om behandlingen av din information som är tillgänglig hos oss kan du skicka e-post till vårt dataskyddsombud på WER-agenturer AB via e-post: info@wer.se. Vi kommer att behandla dina farhågor i enlighet med tillämplig lag.