Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

När du använder vår hemsida eller är I kontakt med oss så kommer Chemical Guys (Exron AB) att behandla dina personuppgifter. Längre ner på denna sida så hittar du information om vilka personuppgifter som samlas in, varför vi samlar in uppgifterna och vilka rättigheter du har som är kopplade till behandlingen av personuppgifterna.

Ansvariga för behandlingen av personuppgifter är Exon AB, kontaktinformation till oss är:
Adress: Jägernhorns väg 3, 141 75 Kungens Kurva
Telefonnummer: +47 488 47 147
E-post: sales@chemicalguys.se
Organisationsnummer: 556997-4347

Om du har några frågor gällande behandlingen av dina personuppgifter så tveka inte att kontakta oss via e-post eller telefon.
Vilka personuppgifter hämtas in av Chemical Guys (Exron AB)?

De uppgifter vi samlar in om dig är följande:

  • Kontaktuppgifter: Namn, adress, telefonnummer, e-postadress.
  • Personlig information: Födelsedatum.
  • Kundhistorik: Tidigare köp hos oss.
  • Marknadsföring: Position, IP-adress.
  • Cookies: Beteende på vår hemsida.

Ovanstående uppgifter samlar vi in på detta sätt:

  • Du anger dina uppgifter till oss. Exempelvis via ett formulär eller när du handlar hos oss.
  • Vi registrerar ditt surfande med hjälp av cookies.
  • Vi registrerar marknadsföringsdata och eventuell kundsupport korrespondens.

Ändamål med behandlingen av dina personuppgifter hos oss

När vi samlar data om dig så behöver vi ha ett ändamål med informationen. Nedanför så kan du därför hitta vad vi använder informationen till, vilka lagar som ger oss rätten att använda dessa och vilka personuppgifter vi använder.
1. Fullgöra en rättslig förpliktelse i samband med köp

När du handlar på vår sida så tar vi emot information om dig, i form av adress och kontaktuppgifter. Denna information används av oss till att utföra försäljningen du ber av oss vilket innebär i praktiken att vi skickar din order till dig. Därför innehar vi denna information för att kunna säkerställa ordern du lagt hos oss.

Personuppgifter: Kontaktinformation, personlig information och indentifieringsdata
Ändamål med databehandlingen: Behandlingen är nödvändig för att kunna fullfölja ordern som kunden lagt hos oss och ingått avtal. Se GDPR artikel 6(1)(b).

2. Tillhandahålla kundsupport

Personuppgifter: Kontaktinformation, personlig information och indentifieringsdata
Ändamål med databehandlingen: Behandlingen är nödvändig för att kunna hjälpa dig med den support du efterfrågar oss om. Se GDPR artikel 6(1)(b).

3. Skicka ut nyhetsbrev och informera om vår verksamhet

Personuppgifter: Kontaktinformation, personlig information.
Ändamål med databehandlingen: Behandlingen är aktiv efter att du lämnat ditt samtycke till att dina personuppgifter används. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke, se GDPR artikel 6(1)(a).

4. Använda statistik vid användande av våra hemsidor

Vi använder oss av cookies på våra hemsidor. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies här:xxx
Utlämnande av personuppgifter till andra

Vi delar med oss av dina personuppgifter till exempelvis posten eller annat fraktbolag för att kunna fullgöra avtalet med dig. Det vill säga kunna leverera dina beställda produkter.
All behandling av personuppgifter sker inom EU/EES-området.
Bevaringstid

Vi bevarar dina personuppgifter hos oss så länge som det är nödvändigt för det ändamål som personuppgifterna samlades för. Detta betyder till exempel att personuppgifter som vi behandlar för att du gett ditt samtycke till det, tas bort om du tar återkallar ditt samtycke. Personuppgifter som vi behandlar för att fullgöra ett avtal med dig tas bort när avtalet är fullgjort och alla förpliktelser som regleras av avtalet är tillgodosedda.

Så här länge bevarar vi som huvudregel personuppgifter:

  • För att kunna ge fullgod kundsupport bevarar vi kontaktinformation, personlig information och identifieringsdata.
  • För att skicka ut nyhetsbrev och informera om vår verksamhet bevarar vi information i 12 månader efter den tidpunkt då du senast gav ditt samtycke till marknadsföring från oss, eller efter den tidpunkt då du senast besvarade marknadsföring från oss.

Dina rättigheter när du behandlar personuppgifter om dig

Du har rätt att kräva utdrag från register, rättning av information eller få personuppgifter vi behandlar om dig raderade. Vidare har du rätt att kräva begränsning av behandling, att göra invändningar mot behandlingen och att kräva dataportabilitet. Du kan läsa mer om detta på Datainspektionens hemsida: www.datainspektionen.se.

För att kunna använda dina rättigheter måste du ta kontakt med oss. Det gör du enklast genom att skicka ett meddelande via e-post till den adressen som tidigare nämndes. Vi kommer svara på din fråga så snart som möjligt, senast inom 30 dagar.

Vi kommer be dig att bekräfta din identitet eller att uppge ytterligare information innan du kan använda dina rättigheter. Detta gör vi för att vara säkra på att vi endast ger tillgång till just dina personuppgifter till just dig – och inte till någon som utger sig för att vara du.

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke till att vi får behandla dina personuppgifter. Det enklaste sättet att göra det är att ta kontakt med oss. För att avanmäla dig från vårt nyhetsbrev kan du följa länken längst ner i de nyhetsbrev vi skickar ut.
Klagomål

Om du anser att vår behandling av personuppgifter inte överensstämmer med redogörelsen här ovanför eller om du anser att vi på andra sätt bryter mot Dataskyddsförordningen (GDPR), så kan du anmäla detta till Datainspektionen. Du hittar information om hur du kontaktar Datainspektionen på deras hemsida: www.datainspektionen.se.

Ändringar

Om det skulle någon ändring i de tjänster vi tillhandahåller eller om regelverket för hur personuppgifter behandlas ändrar sig, kan det medföra förändringar i den information du fått här. Om vi har dina kontaktuppgifter kommer vi att upplysa dig om dessa förändringar. I annat fall finns uppdaterad information alltid tillgänglig på vår hemsida.

Chemical Guys är Sveriges mest kompletta och välsorterade webshop där du hittar en otrolig variation av medel och rekonditioneringstillbehör för din bil, lastbil, MC eller båt. Vi har även butik i Stockholm!

60 dagars öppet köp - Butik i Stockholm - Klarna Checkout Avvisa